BSC Kimdir?

1957 yılında kar amacı gütmeyen (Non-Profit Organization) kuruluş olarak kurulan British Safety Council, Londra merkezli olan ve dünyanın 60’dan fazla ülkesindeki sunduğu tüm danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetlerini, Türkiye’de 2015 yılından bu yana Doğa HSE ile sürdürmektedir.

British Safety Council, İngiltere’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatların ve standartların geliştirilmesi ve onay süreçlerinde etkin oynar, tüm sektörler için sağlık ve güvenlik forumları yürüterek, çeşitli ülkelerde en iyi uygulamaları destekler; eğitim, danışmanlık, denetim, basılı yayın ve ödül programları dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunar.

Uluslararası akreditasyona sahip British Safety Council,
kuruluşunuzda şu hizmetleri sağlar :

İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre alanındaki rolleri belirler.

Kişisel ve kurumsal sorumlulukları belirler.

Yönetim sistemlerinizin yapılandırılmasını, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

Kurumsal iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre kültürünün sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.

Ürün ve hizmet sunumlarında etkin risk yönetiminin yapılmasını sağlar.

Doğru ve en iyi uygulamalar sayesinde güvenli çalışma ortamları sağlar.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önler.

Üretkenliği ve verimliliği arttırır.

Neden British Safety Council?

British Safety Council iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre alanında, yeterlilik ve kredi sistemi (QCF-Qualifications and Credit Framework) içerisinde, giriş seviyesinden 6. seviyeye kadar “Uluslararası Akreditasyon” sağlayan tek kuruluştur. British Safety Council, yönetmelikler çerçevesinde denetime tutulan bir organizasyon olarak, akreditasyon ve kalite şartlarına uygun, uluslararası tanınırlığı olan bir hizmet güvencesi sağlamaktadır.

İngiltere ve uluslararası arenada 600’den fazla onaylı merkez ağı ile temsil edilen Brisith Safety Council uzmanları, standartlar ve yasal gerekliliklerdeki son değişiklikler konusunda yol göstermektedir. Deneyimli ve yüksek deneyime sahip danışmanlar ve denetçiler, tüm dünyada ve farklı sektörlerde hizmet vermektedir. Kuruluşun iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetim sistemleri ile performansın nasıl ve nerelerde iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili tanımlamada yardımcı olmaktadır. Etkin iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetimi için politikaların, prosedürlerin ve protokollerin iyileşmesine katkı sağlayarak, performansın sürekli iyileşmesi için açık ve net tavsiyeler de sunmaktadır.

Kuruluşunuz ne büyüklükte olursa olsun, ne iş yaparsanız yapın iyi bir şekilde yönetilen iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konuları işinizi iyileştirecek, finansal ve itibar anlamında fayda kazanacaktır.

Dünyanın tek önde gelen sağlık ve güvenlik organizasyonuyuz.

Eğitimcilerimiz, sağlık ve güvenlik uzmanlarımız alanlarında en iyi öğretmenlerdir.

Eğitimlerimiz interaktif olarak gerçekleşir.

Odak noktamız pratik uygulamaya yöneliktir. Bu durum sizin en iyi şekilde verilen eğitimi kavramanızı sağlar.