Being Well Together Programı

Being Well Together Programı çalışan sağlığı, güvenliği ve refahına yönelik, bütünsel, organizasyon çapında yaklaşım sunan dünyadaki ilk modeldir.


Markanın büyüklüğü, sektörü veya konumu ne olursa olsun, negatif çalışan sağlığı ve refahı, doğrudan olumsuz kurumsal refahla sonuçlanır. Bu, kayıp iş günleri, çalışanların üretkenliği ve etkinliğinde azalma, artan kaza veya yaralanma riski anlamına gelir. Ayrıca iş yeri kültürü, çalışan sirkülasyonu marka üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İngiliz Güvenlik Konseyi ve ödüllü sağlık uzmanları tarafından ortaklaşa geliştirilen bu program vizyoner yaklaşımı ile global seviyede farkındalık yaratmaktadır.


Kuruluş çapında bütünsel bir programın parçası olarak sunulan koordineli, sürdürülebilir ve entegre bir hizmet setidir.


Program Detayları:


Organizasyonel Liderlik, Bağlılık ve Planlama

Operasyonel Uygulamalar

Performans Ölçme ve İzleme

Sürekli Gelişim


Wellbeing Alanları:


Sağlık & Güvenlik Stratejisi

Verimli Çalışma Ortamı

Değerler ve Bağlılık

İlişki Yönetimi ve Ortak Düşünce

Kişisel Gelişim


Sağlığınızı, güvenliğinizi ve refahınızı iyileştirmeye kararlıyız!


Detaylı bilgi için: beingwelltogether@dogahse.com

Sağlığınızı, güvenliğinizi ve refahınızı iyileştirmeye kararlıyız!