IOSH Managing Safely Eğitimi

IOSH Managing Safely Eğitimi; ekip liderlerinin, denetçilerin, her kademedeki yöneticilerin ve bölüm direktörlerinin ekiplerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış uluslararası bir eğitimdir.

 • Sağlık ve güvenlik yönetimine giriş
 • Risklerin değerlendirilmesi
 • Risklerin kontrol edilmesi
 • Sorumlulukların belirlenmesi
 • Tehlikelerin tanımlanması
 • Kazaların ve vakaların incelemesi
 • Sağlık ve güvenlik performansının ölçülmesi ve izlenmesi
 • 3 gün 
 • Online eğitimi tamamlama süresi 5 aydır
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • Direktörler
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • İK ve Sağlık ve Güvenlik konularında çalışan tüm profesyoneller


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.