BSC Formen/ Süpervizörler için İSG Eğitimi

Süpervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal gereklilikler ile yönetim sistemlerinin amaçlarını aktarmak, tehlike ve riskleri minimize eden prosedürler ile iş sağlığı ve güvenliği izleme faaliyetlerinin açıklanması amacıyla tasarlanmıştır.

 • Roller ve sorumluluklar
 • Olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürü geliştirmek
 • Yasal durum
 • Sağlık ve güvenlik kanununun uygulanması
 • Sağlık ve güvenlik yönetim sistemleri
 • Sağlık ve güvenlik politikası
 • Risk değerlendirmesi
 • Risk seviyesini etkileyen faktörler
 • Risk değerlerinin belirlenmesi
 • Kontrol hiyerarşisinin uygulanması
 • Sağlık ve güvenlik izlemesi
 • Acil durumlar
 • Kaza raporlaması
 • Kaza araştırması
 • 1 gün
 • Süpervizörler
 • Takım liderleri
 • İş güvenliği uzmanları
 • Departman yöneticileri
 • Müdürler


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.