IOSH Working Safely Eğitimi

IOSH Working Safely Eğitimi; farklı sektörlerdeki tüm çalışanlara yönelik olup, iş sağlığı ve güvenliğinin temel gerekliliklerini aktarmak için tasarlanmıştır.

  • Ana hatlarıyla sağlık ve güvenlik kavramları
  • Tehlike ve risklerin tanımlanması
  • Genel tehlikelerin belirlenmesi
  • Sağlık ve güvenlik performansının geliştirilmesi
  • 1 gün
  • Online eğitimi tamamlama süresi 5 aydır.
  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  • İK ve Sağlık ve Güvenlik konularında çalışan tüm profesyoneller


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.