Yangın Güvenliği Yönetimi Denetimi

British Safety Council; dünya çapında kapsamlı endüstriyel deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş yönetim sistemi ve standartlar çerçevesinde, önleyici ve koruyucu yangın güvenliği yönetim sistemlerini ve mevcut en iyi uygulama tekniklerini objektif değerlendiren bir denetim modeli geliştirmiştir.

Bu denetim, çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve etkin uygulamak isteyen tüm kurumlar için tasarlanmıştır. Kapsamlı bir süreç içinde, çevre yönetim sistemlerini detaylı ve objektif değerlendirme gereksinimi olan kurumlar için en uygunudur.

 • Elde edilmiş bilgi birikimini kullanarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • Kurum kültürünün gelişimine önemli katkı ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • Yangın güvenliği performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma ve dava maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırır.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.
 • Prestijli ödüller
 • British Safety Council; dünya çapında kapsamlı endüstriyel deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş yönetim sistemi ve standartlar çerçevesinde, önleyici ve koruyucu yangın güvenliği yönetim sistemlerini ve mevcut en iyi uygulama tekniklerini objektif değerlendiren bir denetim modeli geliştirmiştir. 
 • British Safety Council Yangın Güvenliği Yönetimi Denetimi’nde; kurum ve kuruluşların yangın güvenliği yönetim sistemleri ve ilgili düzenlemeleri derinlemesine incelenir. İşyerlerinde yangın güvenliği yönetiminde kilit yönlere odaklanılır. En iyi uygulamalar doğrultusunda sürekli iyileştirme için yapısal bir yol sunulur. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)”  yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.

Yangın Güvenliği Yönetimi Denetimi’nde, denetçi, verileri objektif olarak toplayarak kurumun yangın güvenliği yönetim sistemlerinin tüm alanlarını gözden geçirir.

Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, yangın güvenliğine ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür. 

Kurumun denetim yapılan yönetim sistemi için zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.


Denetim Süreci Adımları

 • Yangın güvenliği yönetimi dokümantasyonunun gözden geçirilmesi
 • Yönetim, çalışan ve diğer paydaşlarla görüşme
 • Saha turu, denetim ve operasyonel örnekleme
 • Otomatik yangın algılama sistemlerinin ve planlı bakım programlarının denetimi
 • Tahliye olayı sırasında erişim, çıkış ve kaçış yollarının değerlendirilmesi
 • İç performans ölçümü, izleme ve gözden geçirme

Yangın Güvenliği Yönetimi Denetim Süreci, aşağıda belirtildiği üzere; 5.000 maksimum puana karşılık gelen ve 26 alt başlıktan oluşan üç farklı bölüme odaklanmaktadır.

Bölümler

 • Yangın Güvenliği Planlaması
 • Uygulama ve Operasyon
 • Değerlendirme ve Gözden Geçirme

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Yönetici özeti ve geri bildirimler
 • Sürekli iyileştirme için gözlemlenen güçlü yönler ve öneriler
 • Gözlemler
 • İyileştirme için tavsiyeler
 • Aksiyon planı tabloları

British Safety Council danışman ve denetçi ekibi; kuruluşların mevcut şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.