Five Star Proses Güvenliği Denetimi

Five Star Proses Güvenliği Denetimi, kurumunuzun tüm süreçlerinin dahil edildiği yönetim sistem(ler)inin ve ilgili düzenlemelerinin derinlemesine incelenmesini sağlar.

Bu denetim, çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve etkin uygulamak isteyen tüm kurumlar için tasarlanmıştır. Kapsamlı bir süreç içinde, çevre yönetim sistemlerini detaylı ve objektif değerlendirme gereksinimi olan kurumlar için en uygunudur.

 • Elde edilmiş bilgi birikimini kullanarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • Kurum kültürünün gelişimine önemli katkı ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma ve dava maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırır.
 • Özel logosu ve sertifikaları ile başarılarınızı ve performansınızı yayınlama imkanı sağlar.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.
 • Prestijli ödüller
 • Proses Güvenliği Yönetimi, bir organizasyonda katastrofik bir olayın risklerini yönetme ve azaltma şeklidir. Bu tür olaylar, halk da dahil çok sayıda insana zarar verme ve yaralama potansiyeline sahip olup, kurum/kuruluşların maddi varlıklarına, çevreye ve işletme itibarına ciddi zararlar verebilir.
 • British Safety Council; dünya çapında kapsamlı endüstriyel deneyimleri ve  uluslararası alanda kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde,  proses güvenliği yönetim sistemlerini ve mevcut en iyi uygulama tekniklerini objektif değerlendiren bir denetim modeli geliştirmiştir. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)”  yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.
 • Five Star Proses Güvenliği Denetimi’nde, verileri objektif olarak toplayarak kurumun iş sağlığı, iş güvenliği ve proses güvenliği yönetim sistemlerinin tüm alanlarını gözden geçirir.
 • Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, proses güvenliğine ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür. 
 • Kurumun denetim yapılan yönetim sistemi için zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

Denetim Süreci Adımları

 • İSG Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
 • Yöneticilerin ve çalışanların katılımı / mülakat
 • Saha turu ve denetim

Five Star Çevresel Sürdürülebilirlik Denetim Süreci, aşağıda belirtildiği üzere; 5.000 maksimum puana karşılık gelen ve 65 alt başlıktan oluşan beş farklı bölüme ve beş en iyi uygulama göstergesine (BPI) odaklanmaktadır.

Bölümler

 • Kurumsal Taahhüt ve Organizasyon
 • Stratejik Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Sürekli İyileştirme

En İyi Uygulama Göstergeleri

 • Liderlik ve taahhüt
 • Paydaş Katılımı
 • Risk Yönetimi
 • Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Sürekli Gelişim

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim özeti (grafiksel performans göstergeleri dahil)
 • Yıldız sınıflandırması ve bölüm puanlaması
 • Gözlemler
 • İyileştirme için tavsiyeler
 • Aksiyon planı tabloları

British Safety Council danışman ve denetçi ekibi; kuruluşların mevcut şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.