Five Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi

Five Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi, bir kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ve buna ilişkin düzenlemelerin derinlemesine incelenmesini içerir. Bu denetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimine olan bakış açısının temeline odaklanır ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi için en iyi uygulamalarla yapılandırılmış bir yol sunar.

Bu denetim, en iyi uygulamalar doğrultusunda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni değerlendirmek isteyen ve en iyi uygulamalara yönelik bir rota çizmek isteyen sektör fark etmeksizin her ölçekteki kurumlar için uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Elde edilmiş bilgi birikimini kullanarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • Kurum kültürünün gelişimine önemli katkı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma, meslek hastalığı ve dava maliyetlerini azaltarak, iş sağlığı ve güvenliği verimliliğini arttırır.
 • Özel logosu ve sertifikaları ile başarılarınızı ve performansınızı yayınlama imkanı sağlar.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.
 • Prestijli Sword of Honour Ödülü (iyilerin en iyisi)

British Safety Council, dünya çapında kapsamlı deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesiyle, objektif değerlendirmelere ve mevcut olan en iyi teknik uygulamalara dayalı düzenlemeler yapan “Five Star Denetim Modeli” geliştirmiştir. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)” yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.


Five Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi’nde, denetçi, verileri objektif olarak toplayarak kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin tüm alanlarını gözden geçirir ve bu denetimin gereksinimi olan dokümanlardan destek alır. İlgili alanların teftişi ve operasyonel faaliyetlerin örneklenmesi sayesinde tüm düzenleyici uygulamaların etkinliği değerlendirilir.

Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür.

Kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içinde,  zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

Denetim Süreci Adımları

 • İSG Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
 • Yöneticilerin ve çalışanların katılımı / mülakat
 • Saha turu ve denetim

Puanlama Sistemi

Five Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Süreci, aşağıda belirtildiği üzere; 5.000 maksimum puana karşılık gelen ve 58 alt başlıktan oluşan dört farklı bölüme ve altı en iyi uygulama göstergesine (BPI) odaklanmaktadır.

Bölümler

 • Organizasyonel Liderlik, Taahhüt ve Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Performans Ölçme ve İzleme
 • Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme

En İyi Uygulama Göstergeleri

 • Liderlik
 • Paydaş Katılımı
 • Risk Yönetimi
 • Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Sürekli Gelişim
 • Refah
Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:
 • Yönetim özeti (grafiksel performans göstergeleri dahil)
 • Yıldız sınıflandırması ve bölüm puanlaması
 • Gözlemler
 • İyileştirme için tavsiyeler
 • Aksiyon planı tabloları

British Safety Council danışman ve denetçi ekibi; kuruluşların mevcut şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.