Davranış Odaklı Denetim Sistemi Danışmanlığı

Davranış Odaklı İş Güvenliği Denetim Sistemi Danışmanlığı kapsamı, kuruluşunuza özel davranış odaklı iş güvenliği programı kontrol listesinin hazırlanması, işyerindeki faaliyetler ve bölümler baz alınarak denetim planı oluşturulması, raporlama, takip ve analiz çalışmasını içermektedir.

  • Çalışanların ne yaptığına bakarak, herkesi iş güvenliği konusuna dahil ediyoruz.
  • Güvenli davranışlara odaklanarak, güvensiz davranışları belirlemeye yardımcı oluyoruz.
  • İş güvenliği ile ilgili etkin, alt ve üst iletişimi sağlıyoruz.
  • İş güvenliği sürecini sistematik olarak izleyerek, yönetimin doğru kararlar vermesine destek oluyoruz.
  • Davranış ve yaralanmalar arasında bağlantı kurulmasıyla iş güvenliği kültürünün değişmesine katkı sağlıyoruz.
  • Farkındalığın ve bilincin arttırılmasıyla doğru davranış biçimlerinin uygulanmasına yardımcı oluyoruz.
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam uyumu sağlayarak, kazaların önlenmesi ve azaltılması konularında alınması gereken aksiyonları beliyoruz.